gbèjà

verb
gbè-jà | \ \ | GENERAL/NOT LOCATION SPECIFIC |

Definition of gbèjà 

1 : Kí èèyàn gbè lẹ́yìn ẹnìkan nínú ìjà.:

English Translation

Support, take sides with...

Morphology

gbè-ìjà

Gloss

gbè - support, intervene

ìjà - fight, conflict

What Do You Think About This Word?

How could we have illustrated it better?


Updated on 29 Dec 2019 and Submitted on 05 Dec 2019

Most Popular