abọrẹ̀

noun

Definition of abọrẹ̀ 

1 : Ẹni tí ń bọ àwọn òrìṣà níbi ìjọ́sìn:

English Translation

What Do You Think About This Word?

How could we have illustrated it better?


Submitted on 21 Nov 2019

Most Popular