Aṣọ

noun

Definition of Aṣọ 

1 : Ohun tí èèyàn ń wọ̀ s'ára.: "Aṣọ ńlá kọ́ l'èèyàn ńlá" - Òwe Yorùbá

English Translation

Clothing

Variants

  • ẹ̀wù

What Do You Think About This Word?

How could we have illustrated it better?


Updated on 29 Dec 2019 and Submitted on 18 Nov 2019

Most Popular