ìgà

noun
ì-gà | \ \ | EKO |

Definition of ìgà 

1 : Ilé Ọba. Ibi tí ọba gúnwà sí.:

English Translation

A palace.

Morphology

ìgà

Gloss

ìgà - court

Variants

  • ugà

What Do You Think About This Word?

How could we have illustrated it better?


Updated on 08 Dec 2019 and Submitted on 21 Nov 2019

Most Popular