àjọ

noun

Definition of àjọ 

1 : 1. Kí àwọn èèyàn kó ara wọn jọ fún ohun kan (ìpàdé). 2. Àjọ dídá (owó):

English Translation

1. A meeting that's being held 2. Contributing money as a means of saving.

What Do You Think About This Word?

How could we have illustrated it better?


Submitted on 25 Nov 2019

Most Popular