àbábọ̀

noun

Definition of àbábọ̀ 

1 : 1. Ohun tí a bá bọ̀ lórí ohun kan pàtó. 2. Àbájáde 3. Èsì:

English Translation

1. Result 2. The outcome of something

What Do You Think About This Word?

How could we have illustrated it better?


Submitted on 20 Nov 2019

Most Popular