àbàrá

noun

Definition of àbàrá 

1 : Gbígbá ènìyàn ní ẹ̀yìn rẹ̀.:

English Translation

A back slap

What Do You Think About This Word?

How could we have illustrated it better?


Submitted on 20 Nov 2019

Most Popular